කුෂාණි රෝහණදීරට නව ලේකම් ධුරයක්

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නීති කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් හරිගුප්තා රෝහණධීර මහතාගේ බිරිඳ වන කුෂාණි රෝහණදීර මහත්මිය පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම් ධුරයට සහ කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී තනතුරට පත්කළ බව  කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද (03) පාර්ලිමේන්තුවට නිවේදනය කළේය.

ඇය මීට පෙර පාර්ලිමේන්තු සහකාර ලේකම් ලෙස කටයුතු කළාය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *