බැසිල් රාජපක්ෂට විදෙස්ගත වීමට තිබූ තහනම ඉවතට

හිටපු ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව අධිකරණය මගින් පනවා තිබූ විදෙස්ගතවීමේ තහනම ඉවත් කරන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය අද(23) අදාල පාර්ශවයන්ට නියෝග කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *