හෙට වෙන දේ මම දන්නේ නැහැ – ඇමති කෙහෙලිය අර්බුද ගැන කියන කතාව!

හෙට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම දන්නෙත් නැනැ .දැන් යන්නෙත් බයෙන් යැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රබුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

රටේ දැනට පවතින තත්වය ඉතාමත් අභියෝගාත්මකයි, මේ තත්වය ගැන මැනවින්  සිතිය යුතුයි ඔහු සඳහන් කරයි.

ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව යන ආරංචියක් ගැන මාධ්‍යවේදීයකු නැගු පුශ්නයට පිළිතුරු දුන් අමාත්‍යවරයා මේ අවස්ථාවේ ඉවත්ව යන එක නොව සාකචිඡා කර ප්‍රශ්න විසඳා ගත යුතු බව පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා එසේ පැවැසුවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් මහ රොහලේ ඔක්සිජන් වායු උප්පාදන ඒකකයක් ආරම්භ කිරිමේ උත්සවය අවසන් කොට පැවැති මාධ්‍ය හමුවේ දිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.