හිටපු ජනපති මෛත්‍රීට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයක් !

හිටපු ජනපතිට මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට ලබා දුන් කොළබ පැජට් පාරේ නිවස සම්බන්දව අමාත්‍යයන්ශ තීන්දුව තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරන නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.