හිඟ ඖෂධ ගෙන්වීමට ලෝක බැංකුවෙන් හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ආධාර!

මෙරටට හිඟව පවතින ඖෂධ ගෙන්වීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 30 ක් ලබාදීමට ලෝක බැංකුව හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඉදිරිපත්ව තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, ඒ අනුව හිඟව පවතින ඖෂධ ගෙන්වීම සඳහා ‍මේ වනවිට ණය වර ලිපි නිකුත් කර ඇති බවයි.

ඉන් ඖෂධ වර්ග 6 ක් මේ වනවිට ලැබී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් ඖෂධ වර්ග 42 ක් මෙරට හිඟව පවතින බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ අතර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධනයෙන් ද මෙරට හිඟව පවතින ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා ආධාර ඉල්ලා ඇති අතර ඒ සඳහා යපහපත් ප්‍රතිචාර ලැබි ඇති බව අමාත්‍යංශය පැවසී ය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පැවසුවේ ඒ අනුව ඉදිරි මාසය ඇතුළත මෙරට ඖෂධ හිඟය පහව යනු ඇති බවයි.

මේ අතර නිර්වින්දන ඖෂධවල හිඟය හේතුවෙන් රජයේ රෝහල්වල අත්‍යවශ්‍ය ශල්‍යකර්ම පමණක් මේ වන විට සිදු කරන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, ඒ අනුව පිළිකා සහ හදිසි අනතුරු ආශ්‍රිත ශල්‍ය කර්ම පමණක් සිදු කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.