“හැප්පෙන්න ගිය කතාව බොරු” ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමෙන් විශේෂ නිවේදනයක්!

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම UL 504 ගුවන් යානය පිළිබඳ නිකුත් කරන විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් UL 504 දරන ගුවන් යානය, තවත් ගුවන් යානයක් හා ගැටීමට තිබූ අවස්ථාවක් මඟහරවාගැනීම පිළිබඳ පළවන මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ අවධානය යොමු වී ඇත.

ඒ අනුව, 2022 ජුනි 13 වැනිදා, ලන්ඩනයේ සිට කොළඹ බලා පියාසර කළ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් UL 504 දරන ගුවන් යානයේ නියමුවන් කිසිදු උපද්‍රවයකින් තොරව එම ගුවන් යානය හැසිරවීමට සමත් වූ බව අපි තහවුරු කරන්නෙමු.

කෙසේ නමුත්, ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්වෙන ආකාරයට ගුවනේදී UL 504 ගුවන් යානය තවත් ගුවන් යානයක ගැටීමේ අවදානමක් කිසි ලෙසකින්වත් මතු නොවූ බව ද අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමු. අපගේ ගුවන් නියමුවන්ගේ විචක්ෂණශීලීභාවයත්, ගුවන් යානය සතු අති නවීන සන්නිවේදන පද්ධතියත් මගින් එම යානය ආරක්ෂිතව පියාසර කිරීමේ අවස්ථාව සැලසිණි.

තව ද, යානය තුළ සිටි මගීන්, කාර්ය මණ්ඩලය මෙන්ම වටිනා උපකරණ ද ආරක්ෂා කරගනිමින්, අදාළ අනතුර වළක්වාගැනීමට සමත් වූ UL 504 හි ගුවන් නියමුවන්ට ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ නොමඳ ප්‍රශංසාව හිමි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.