“හාල් මිල වැඩි කරන්න දෙන්නේ නෑ” මොල්ලු එක්ක ඩඩ්ලි ගේම ඉල්ලුවේ ඇයි? [VIDEO]

සහල් මිල සම්බන්ධයෙන් මහා පරිමාණ හා මධ්‍ය පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් පැවැත්වූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් අතරතුර අද (ජූනි 22) උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති විය.

ඔවුන් අතර සහල් මිල සම්බන්ධයෙන් පැවති පරස්පරතා හේතුවෙන් එම තත්ත්වය හට ගත්තේ ය.

ඉදිරි මාස තුනක කාලයක් දක්වා රජයේ පාලන මිලට අලෙවි කරන බව ත් පාලන මිලට සහල් අලෙවි නොකරන වීමෝල් රජයට පවරාගත යුතු බව ත් ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා එහිදී පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, එම මාධ්‍ය හමුවට සහභාගි වූ නිව් රත්න සහල් අධිපති ලන්කේෂ්වර මිත්‍රපාල මහතා සහල් පාලන මිලට ලබා දිය නොහැකි යැයි පැවසීමත් සමග ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා මාධ්‍ය හමුවෙන් නැගිට පිටව ගියේ ය.

එම අවස්ථාවේ දර්ශන පහතින් නරඹන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published.