“හරීන්ට ආසනයත් නැති වෙයි” වත්තල අලුත්ම සජබෙ සංවිධායක මෙන්න!

ආණ්ඩුවට එක්වී ඇමැතිකමක් ගත් හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා වත්තල සමගි ජන බලවේගයේ ආසන සංවිධායක ධූරයෙන්ද ඉවත් කිරීමට එම පක්ෂය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව එම ආසන සංවිධායක ධූරය හිටපු අමාත්‍යවරයකු වන නියෝමාල් පෙරේරා මහතා වෙත ලබා දීමට තීන්දු වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.