සෝයා-බඩඉරිඟු නැතිව ත්‍රිපෝෂ කම්හල වසා දමයි!

බඩ ඉරිඟු හා සෝයා නොමැතිවීම හේතුවෙන් අතිරේක ආහාර නිෂ්පාදන ආයතන වසා දමන තත්ත්වකට පැමිණ ඇතැයි එම නිෂ්පාදන සමාගම් ප්‍රකාශ කරයි.

විශේෂයෙන් නොමිලේ ලබා දීම සඳහා අතිරේක ආහාරයක් වන ත්‍රිපෝෂ නිපදවන රජයේ ත්‍රිපෝෂ කම්හල ද මේ වන විට බඩඉරිඟු හා සෝයා නොමැතිවීම හේතුවෙන් වසා දමා ඇත.

ත්‍රිපෝෂවලට සමාන අතිරේක ආහාර නිපදවන මහ පරිමාණ සමාගම් ද මේ වන විට මෙම අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමේ ප්‍රශ්නය හේතුවෙන් නිෂ්පාදන අවම කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එමෙන් ම, බඩඉරිඟු හා සෝයා යොදාගෙන අතිරේක ආහාර නිපදවන කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර බොහොමයක් මේ වන විට වසා දසා ඇතැයි ද කළ සොයා බැලීමකදී හෙළි විය.

මේ වන විට රට තුළ බඩඉරිඟු හිඟයක් ඇති බව ත් ඉදිරි මාස් කන්නයේ එනම්, ලබන ඔක්තෝබරයේ ගොවීන් විසින් බඩඉරිඟු වගා කළොත් එහි අස්වනුවලින් නිෂ්පාදන කළ හැකි බව ත් ත්‍රිපෝෂ ලංකා ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි මහේෂ් තවලම්පොළ පැවසීය.

යල කන්නයේ වගා නොකිරීමට හේතුව යූරියා හිඟය බව කී ඔහු මාස් කන්නයේදීත් යූරියා හිඟ වුවහොත් අස්වනු බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බව ත්, එයින් අතිරේක ආහාර නිෂ්පාදනය මුළුමනින් කඩාවැටෙනු ඇති බවත් හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේ ය. මේ නිසා බඩඉරිඟු වගා කරන ගොවීන් සඳහා ද සහනාධාරයක් ලබාදී දිරිමත් කිරීමට රජය පියවර ගතයුතු යැයි ද ඔහු කියා සිටියේ ය.

වාර්ෂිකව මෙරට බඩඉරිඟු පරිභෝජනය මෙට්‍රික් ටොන් තුනහමාරක් පමණ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.