සාරා සොයා සයින්දමරුදු සිරුරු ගොඩ ගනී!

පුලස්තීනි මහේන්ද්‍රන් නොහොත් සාරා ජෙස්මින් සම්බන්ධ DNA පරික්ෂාවක් සඳහා සයින්දමරුදු පිපිරිමෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ සිරුරු කොටස් ගොඩ ගැනීම මේ වන විට ආරම්භ වී තිබේ.

ඒ අද (27) උදෑසන අම්පාර පොදු සුසාන භූමියේ දී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.