“සාකච්ඡාව සිකුරාදා” සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට එකඟයි!

වර්තමාන අගමැතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වූ පසුව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු පක්ෂවල නියෝජනයෙන් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට තමන් එකඟ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මේ බව ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කළ පක්ෂ නායකයින් වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව එම කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අප්‍රේල් 29 වනදා පෙරවරු 10.30ට ජනාධිපති මන්දිරයට පැමිණෙන ලෙසත් ඒ මහතා සිය ලිපියෙන් දන්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *