සභාවේ අයගේ හැසිරීම නිසා ඉදිරියේදී මීට වැඩි ආහාර හිඟයක් ඇති වේවි!

අද දවසේ පවතින ඉන්ධන ගෑස් හා විදුලිය හිඟයට වැඩි ආහාර හිඟයක් ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි බවත් එය සිදුවන්නේද නොවන්නේද යන්න තීරණය වන්නේ මේ සභාවේ සියලු දෙනාගේ හැසිරීම අනුව බවත් කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවසීය.

සභාවේ කටයුතු ආරම්භයේදී රටේ පවතින තත්වය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු මෙසේ සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.