සජබ පියසේන ගමගේ පෙට්‍රල් බවුසරයක් හොරා ගනී!

සජබ සංවිධායක හිටපු අමාත්‍ය පියසේන ගමගේ මහතාට අයත් තෙල් පිරවුම් හල් දෙකෙන් තවලම පිරවුම්හල වත ඊයේ(13) දහවල් රැගෙන ආ පෙට්‍රල් ලීටර් 13000ක් අඩංගු බවුසරය ඔහුගේ තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ සගවා තිබේ.

අනතුරුව පරීක්ෂණ ආරම්භ වීම නිසා රාත්‍රියේ පිරවුම්හල වෙත ගෙනවිත් ඇත.

ඊයේ රාත්‍රී පිරවුම් හලට සීල් තබා ඇති අතර මේ වනවිට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.