“සංස්ථාවට සල්ලි නැහැ” තෙල් දෙන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි!

මේ වන විට ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සතුව ‘රුපියල්‘ නැති වීමේ බරපතල අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුව ඇති බවත් එම නිසා මහා භාණාඩාරයෙන් රුපියල් බිලියන 217 ක් ඉල්ලා ඇති බවත් මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි. අද (07) පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඔහු මේ බව අනාවරණය කළේය.

අපි ඩොලර් කොහොම හරි හොයාගෙන දුන්නත්, සොයාගත්ත ඩොලර් ටික ගන්න තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් නැහැ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නැහැ. ඒක තමයි ඊළඟ බරපතල ප්‍රශ්නය. සියළුම තෙල් ටික විකුණලා ඉවර වෙලා තියෙද්දීත්, විකුණන්නෙත් මුදලටනේ, එතකොට ඊළඟ තෙල් නැව ගන්න අවශ්‍ය රුපියල් ප්‍රමාණය නැතිවුණාම, ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා තෙල් සංස්ථාව ඉල්ලනවා භාණ්ඩාගාරයෙන් ‘රුපියල්‘. ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයට අමතරව CPC එකෙන් රුපියල් ඉල්ලනවා, මිල වැඩි කළාට පස්සේ භාණ්ඩාගාරයෙන් දෙන්න කියලා. එතකොට භාණ්ඩාගාරය මහ බැංකුවට කියනවා සල්ලි අච්චු ගහලා දෙන්න කියලා. ඒක දැන් තියෙන එක ප්‍රධාන ගැටළුවක්. CPC එකේ ගොඩාක් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. මිල වැඩි කළේ ගොඩාක් ප්‍රමාද වෙලා. කලින් විකුණලා තිබුණේ පාඩුවට. ඊට අමතරව දැනට විකුණන ඒවාටත්, විදුලිබල මණ්ඩලයට තෙල් සැපයුවාම ඒගොල්ලන්ගෙන් මුදල් හම්බුවෙන්නේ නැහැ, මොකද හේතුව විදුලිබල මණ්ඩලය දුවන්නේ අධික පාඩිවකට නිසා. මොකද ඒ මිල වෙනස් කිරීමක් කරපු නැති නිසා. CPC එක තෙල් විකුණත් කොටසක් ලැබෙන්නේ නැහැ CEB එකට විකුණන ටික. ඊට අමතරව කලින් වෙච්ච පාඩුවලට යම්කිසි ආකාරයකට බැංකුවලට ගෙවන්න තියෙන ණය නිසා ලොකු හිරවීමක් වෙලා තියෙනවා.

කලින් තීරණ නොගැනීම නිසා මේක බරපතල තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. CPC එක අද වෙන කොට රු. බිලියන 217 ක්, රුපියල් ඉල්ලනවා, ඒගොල්ලන්ට ඩොලර් මිල දී ගැනීමට. භාණ්ඩාගාරයේ Cash flow එකේ මේක තිබුණු එකක් නෙමෙයි. කොහෙන්ද භාණ්ඩාගාරය එකපාරට බිලියන 200ක් දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා මහ බැංකුවෙන්. මහ බැංකුව ස්වාධීනව කටයුතු කරනවා. නමුත් මහ බැංකුව තීරණය කරනවා නම් අපි තවත් රුපියල් දෙන්නේ නැහැ කියලා, එතකොට අපේ ඩොලර් තිබුණත් CPC එකට ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මේ තියෙන තෙල් නැති තත්ත්වය තව දිග කාලයක් තියෙන්න වෙයි. ඒක තමයි තියෙන අමාරු තත්ත්වය. ඒ වගේ කලින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිව තිබූ, කළ යුතුව තිබූ යම්කිසි ආකාරයක මිල වෙනස් කිරීම් කරපු නැති එකේ ප්‍රතිවිපාකවල බරපතලම තත්ත්වය තමයි මේ දැන් අපි අත්විඳින්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.