ශී‍්‍ර ලංකාව ඉන්දියාවෙන් තවත් ණයක් ඉල්ලයි !

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා ශී‍්‍ර ලංකා රජය ඉන්දීය රජයෙන් තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන එකක ණය පහසුකමක් ඉල්ලා ඇතැයි රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කරයි.

මේ වනවිට ඉන්දියාව විසින් ශී‍්‍ර ලංකාවට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක ණය පහසුකමක් සහ ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක තවත් ණය පහසුකමක් ලබාදී තිබේ.

2020 වසරේ සිට මේ දක්වා ශී‍්‍ර ලංකාවේ විදෙස් සංචිත ෙ 70% කින් පහත වැටී ඇති අතර අත්‍යවශ්‍ය ඉන්ධන සහ ආහාර ආනයනය කිරීම සඳහා මුදල් ගෙවා ගත නොහැකි තත්ත්වයකට ශී‍්‍ර ලංකාව පත්ව ඇතැයි ද රොයිටර් පුවත් සේවය පවසයි.

සහල්, තිරිඟු පිටි, ධාන්‍ය වර්ග, සීනි සහ ඖෂධ වැනි අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය සඳහා ශී‍්‍ර ලංකාව ඉල්ලා ඇති මෙම නව ණ්‍ය මුදල ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ඉන්දීය බලධාරීන් සඳහන් කර ඇති බවට රොයිටර් මාධ්‍ය වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.