ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ පහළට ම වැටෙන බවට ADB අනතුරු අඟවයි!

2022 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය වාර්තාගත ලෙස අඩු විය හැකි බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පවසයි.

‘Asian Development Outlook’ නම් වාර්ෂික වාර්තාව උපුටා දක්වමින් එම බැංකුව සඳහන් කර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදන වර්ධන අනුපාතය මෙම වසරේදී 2.4ක්% දක්වා පහත වැටෙනු ඇති බව ය.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදන වර්ධන අනුපාතය අඩු ම රට බවට පත් වනු ඇත. (ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ දත්ත නොමැතිව)

2023 වසරේ වන විට එය 2.5%ක් දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ යා හැකි බව ද එහි සඳහන් වේ.

අදාළ වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම වසරේ දකුණු ආසියාවේ උද්ධමනය ඉහළ ම රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වනු ඇති බව ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 13.3% දක්වා ඉහළ යනු ඇති බවට එහි සඳහන් වේ.

සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙතැනින් බලන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published.