ශ්‍රී ලංකාවේ 26 වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම්දෙයි!

මෙරට 26 වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ මීට සුළු වෙලාවකට පෙර දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.