ශ්‍රී ලංකාවට සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක්!

ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට මුහුණ දී සිටින ඖෂධ අර්බුදයෙන් මිදීම සඳහා අවශ්‍ය පූර්ණ සහයෝගය ලබාදෙන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට නියෝජිත ආචාර්ය අලාකා සිං මහත්මිය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වී අද (මැයි 24) සහතික වී තිබේ.

එසේ ම වත්මන් රජය ආරම්භ කර ඇති නව සෞඛ්‍ය වැඩපිළිවෙළ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට මෙම අර්බුදය ලබන ජූලි සහ අගෝස්තු මාසය වන විට අවසන් කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව ද ඇය සඳහන් කර ඇත.

ළදරුවන්ගේ සහ ගැබිණි මව්වරුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිරන්තරයෙන් කැපවෙන බව ද ආචාර්ය අලාකා සිං මහත්මිය තවදුරට ත් සඳහන් කර තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන ආධාර වැඩසටහනේ පළමු පියවර ලෙස ඩොලර් මිලියන 2ක සෞඛ්‍ය පහසුකම් පිරිනමන බව ද ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත.

එහිදී ශ්‍රී ලංකාව සෞඛ්‍ය රක්ෂණයකට ඇතුළත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් කර ඇති අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඒ වෙනුවෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් ද කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.