ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් හදිසි ආධාර ?

ශ්‍රී ලංකාවට හදිසි ආධාර සැපයීමට සූදානම් බව ලෝක බැංකුව පවසයි.

එසේම පෙර නොවූ විරූ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ අවදානමට ලක්විය හැකි ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම ට ඔවුන් ඉදිරිපත්වන බවද ලෝක බැංකුව පැවසීය.

ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියා නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී හාර්ට්විග් ශාෆර් පවසා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මුදල් ඇමති අලි සබ්රි, සහ මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ සමග අදාළ කරුණු ඊයේ සාකච්ඡා කළ බවය.

ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීමට කළ යුතු දේ, ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට සහ අවදානයට ලක්ව ඇති පිරිස් ආරක්ෂා කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයින් සමග සාකච්ඡා කළ බව ඔහු පැවසීය.

එසේම අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ, සෞඛ්‍ය උපකරණ, පෝෂ්‍යදායී සැපයුම් සහ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් හදිසි ආධාර සැපයිය හැකි බව ඔහු දන්වා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.