ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂත් ඉල්ලා අස්වෙයි!

කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමැති ශෂීන්ද‍්‍ර රාජපක්ෂ මහතා සිය ඇමැතිධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.
ඊට අදාළ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මීට සුළු වේලාවකට පෙර ජනාධිපති වෙත යැවූ බව හෙතෙම කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.