විජයදාස මාස 6ක වැටුප් සහ දීමනා රෝහලකට පරිත්‍යාග කරයි!

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ විසින් මාස 6ක සිය වැටුප් සහ දීමනා කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඔහු මෙලෙස පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ 2022 මැයි මස සිට ඔක්තෝබර් මස දක්වා තුළ ඔහුට ලැබීමට නියමිත වැටුප් සහ දීමනා බව ලිපියක් මාර්ගයෙන් පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා දැනුවත් කර තිබේ.

එම මුදල් කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ගිණුම් අංකයට බැර කරන ලෙස ද විජයදාස රාජපක්ෂ විසින් පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා දැනුවත් කර ඇත.

ඔහු සදහන් කළේ අදාළ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගනු ලබන රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීම සදහා තමන් මෙම පරිත්‍යාගය සිදුකරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.