“වැටුප් වරප්‍රසාද නෑ” ජනපති අගමැති කැබිනට්ටුව සප්‍රයිස් කරයි!

නව ඇමතිවරුන්ට වැටුප් නොගෙවීමට තීරණය කර ඇති බවත් පත්වන අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ වරප්‍රසාද අඩු කිරිමට තීරණය කර ඇති බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවැසීය.

ජනාධිපතිවරගේ ඉල්ලීම අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්චා කල බවත්  ඇමතිවරුන්ට ඇති වරප්‍රසාද අඩු කිරීම සඳහාද තීන්දු කොට ඇති බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.

මෙය ඇමතිවරුන්ට කෙසේ වෙතත් රටේ ජනතාවටනම් ඉතා හොඳ ස්ප්‍රයිස් එකක් වනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published.