ලිට්‍රෝ – ලාෆ් දෙකම එයි..! දිගටම ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කරන බව සමාගම් කියයි!

ලිට්‍රෝ ගෑස් දිගටම වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන බව එම සමාගම සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව ඊයේ (4) ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂයක පමණ ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර තිබෙන බව එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක්මෙ සඳහන් කර තිබේ.

ලාෆ් සමාගමේ ප්‍රකාශකයකු පවසා තිබුණේ ලාෆ් සමාගම සඳහා ගෑස් නැවක් පැමිණ තිබෙන අතර එය මිල දී ගැනීමට ලංකා බැංකුවෙන් ණයවර ලිපි ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.