ලංකාවේ මූල්‍ය විනය ගැන I M F සතුටින්!

නැවත වතාවක් ලංකාවේ මූල්‍ය විනය ස්ථාපිත කිරීමට රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සන්නිවේදන අංශය බාර නියෝජිතයින් සතුටට පත්ව ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරටට ලබා දෙන මූල්‍ය පහසුකම සම්බන්ධයෙන් ද මුල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන් රුවන් විජයවර්ධන මහතා සමඟ සාකච්ඡා කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සන්නිවේදන අංශය බාර නිලධාරීන් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා අතර ඉකුත් සඳුදා පැවැති සාකච්ඡාවේදී මෙම තීරණයට එළැඹ තිබේ.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය එක්ව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළුවක් සංවිධාන කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි තොරතුරු ලාංකික ජනතාවට ලබා දීම අරමුණු කර ගනිමින් මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වීමට එහි නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුව තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් රුවන් විජයවර්ධන මහතා සමඟ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව ලාංකික මාධ්‍යවේදීන්ට මූල්‍ය අරමුදලේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කළ යුතු බවට තීරණය වී ඇත.

මෙරට දී මෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙහි මූලස්ථානය පිහිටි වොෂින්ටනයේදී ද මෙි වැඩමුළු පැවැත්වීමට සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ.

මූල්‍ය අරමුදලේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රටේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට මාධ්‍ය හරහා උපරිම දායකත්වය ලබා ගත යුතු බව ද මූල්‍ය අරමුදලේ සන්නිවේදන නිලධාරීන් රුවන් විජයවර්ධන මහතා සමඟ පවසා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.