ලංකාවට ණය දුන්නු අයට සමාගම් 3කින් උපදෙස්!

ශ්‍රී ලංකාවට බාහිර ණය සපයා දී ඇති පුද්ගලයින් සහ ආයතනවලට උපදෙස් දීම සඳහා එම ක්ෂේත්‍රයේ සමාගම් කිහිපයක් ඉදිරිපත්වී ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

රොයිටස් පුවත් සේවය පැවසුවේ අයිරස් ඉන්වෙස්මන්ට් මැනේජ්මන්ට් LLP, ඩිසිෂන් බවුන්ඩ්‍රීස් LLC සහ පෙරෙල්ලා වීන්බර්ග් LP යන සමාගම් ත්‍රිත්වය මූල්‍ය උපදේශකත්වය ලබාදීම සඳහා ඉදිරිපත්වී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට ණය ලබාදී ඇති ආයතන සහ පුද්ගලයින්ට අවශ්‍ය මූල්‍ය උපදෙස් ලබාදීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව බාහිර ණය බිලියන 12ක් පමණ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වන බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.