රෝහල්වලින් ඖෂධ නිකුත් කිරීමට සීමාවක්!

පවතින ඖෂධ හිඟය හේතුවෙන් ඇතැම් රෝහල්වලින් ඖෂධ නිකුත් කිරීම පවා සීමා කර ඇතැයි රජයේ ඖෂධවේදීන්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි සභාපති අජිත් තිලකරත්න පැවසුවේ කොළඹ ජාතික රෝහලේ පවා ඖෂධ ලබා දීම සීමා කර ඇති බව

මේ සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලෙ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරියෙකු පැවසුවේ සායනික රෝගීන්ට එකවර ලබාදෙන ඖෂධ ප්‍රමාණය අඩු කර ඇති බවයි. කිසියම් සායනික රෝගියෙකුට මාසයකට ප්‍රමාණවත් ඖෂධ මීට පෙර එකවර ලබා දුන්නද දැන් නිකුත් කරන්නේ සතියකට ප්‍රමාණවත් ඖෂධ පමණයි.

කිසියම් සායනික රෝගියෙකුට මාස දෙකකට ප්‍රමාණවත් ඖෂධ මීට පෙර එකවර ලබා දුන්නද දැන් නිකුත් කරන්නේ සති දෙකකට ප්‍රමාණවත් ඖෂධ පමණක් බවයි කොළඹ ජාතික රෝහලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරියෙකු පැවසුවේ.

මේ අතර මාස කිහිපයක් ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට නොහැකිව තිබු ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපාංග සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කර ගැනීමට හැකි වූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන ඉකුත් දා පැවසුවා. එමෙන්ම ඉන්දියානු රජය පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලබා දෙන ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපාංග වර්ග 101 ක් හෙට මෙරටට පැමිණීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.