රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අප්‍රේල් වැටුපට බිලියන 123 ක්!

ඊයේ (06) දිනය වන විට රජයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා රු. බිලියන 123 ක් නිදහස් කර ඇති බවත්, වැටුප් පමණක් නොව උත්සව අත්තිකාරම් ගෙවීමට ද එහි දී පියවර ගත් බවත් හිටපු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා පවසයි.

අද (07) දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඔහු මේ බව කියා සිටියේය.

එසේම අද දිනයේ දී වැටුප් ගෙවීම සඳහා තවත් රු. බිලියන 13 ක් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන බව ද ඔහු මෙහිදී අනාවරණය කළේය.

ඊයේ වෙනකොට කතාවක් තිබුණා අපි පඩිය ගෙවන්නේ නැහැ කියලා.

ඊයේ වෙනකොට බිලියන 123 ක් ගෙවලා, පඩිය විතරක් නෙමෙයි, festival advance එකත් ගෙවලයි කියන එක අපි කියන්නට ඕනේ මේ රට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා.

අද වෙනකොට තවත් බිලියන 13 ක් අපි release කරනවා.

ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසයට තියෙන සියලුම ගෙවීම් festival advance එක්කත් ගෙවලා, මේ රටේ ජනතාව වෙත පනවලා තිබුණු කුතුහලය නැති කර ගැනීම සඳහා මේ ආර්ථික බාධා මැද්දේ මේ අන්තර්කාලීන කාලය තුළත් කර ගැනීමට හැකිවෙලා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.