රඹුක්කන සිද්ධිය ගැන පොලීසියෙන් නිවේදනයක්!

රඹුක්කනදී පසුගිය 19 වනදා ඇතිවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදුකර දින 3ක් තුළ අතුරු වාර්තාවක් ලබාදෙන්නැයි පොලිස්පතිවරයා විසින් නියෝග කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන අද (21) අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාරදී තිබුණි.

සිද්ධියෙන් මියගිය පුද්ගලයාගේ අවසන් කටයුතු පැවැත්වෙන දින සාමය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් දේවාලේගම, රඹුක්කන සහ කෑගල්ල යන පොලිස් වසම් සඳහා පොලීසියට අමතරව හමුදා ආරක්ෂාව ද යෙදවීමට නියමිතය.

ඒ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published.