රනිල්ට යන්නැයි අරලිය මැදුර ඉදිරියේ විරෝධතා ඇරඹෙයි!

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට විරෝධය දක්වමින් අරලිගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට පිරිසක් පෙරවරුවේ විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබේ.

අට්ටාල ගසා අඛණ්ඩ විරෝධයක් ආරම්භ කිරීමට එම පිරිස සූදානම් වෙමින් සිටිති.

මෙම විරෝධතා ගම්මානය ‘No Deal Gama’ ලෙස නම් කර ඇත.

අදාළ විරෝධතාවයට එක්වන පිරිස තවදුරටත් පවසන්නේ, පසුගියදා සිදුවූ ගැටුමට සම්බන්ධ සියළු දෙනා වහාම අත්අඩංගුවට ගත යුතු බවයි.

අදාල පිරිස ඉල්ලා සිටින්නේ කවුරු අගමැති ධුරයට පත්වුවද යුක්තිය ඉටුවිය යුතු බවයි. තව ද ඔවුන් පවසන්නේ අගමැතිවරයාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් නොව, කවුරු අගමැති ධුරයට පත්වුවද යුක්තිය ඉටු කර මෙම අර්බුදය වහා විසඳන ලෙසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.