රථ වාහන අංක තහඩු ප්‍රථම වරට මෙරටදීම නිපදවයි!

රථ වාහන අංක තහඩු මෙරට ප්‍රථම වරට නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කොළොන්නාවේ පිහිටි රජයේ කර්මාන්තශාලාව තීරණය කර තිබේ.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ විදේශ විනිමය මෙරටට ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ලබාදුන් උපදෙස් අනූව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.

ප්‍රථම වරට රථ වාහන අංක තහඩු දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම සහ එතුළින් වාර්ෂිකව විදේශ රටවලට ඇදී යන අතිවිශාල මුදල් ප්‍රමාණය ඉතිරි කරගැනීමද මෙහි තවත් අරමුණකි.

දැනට දේශීය පෞද්ගලික සමාගමක් හරහා ක්‍රියාත්මක වන වාහන අංක තහඩු කොටස් ආනයනය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2024 වසරේ සිට අවසන් වීමට නියමිත අතර එතැන් සිට රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම වාහන අංක තහඩු කොටස් දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීමටයි නියමිතව ඇත.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත හා සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනුව, වසරකට වාහන ලක්ෂ 05 ක් පමණ මෙරට ලියාපදිංචි කරන අතඑ අවම වශයෙන් වසරකට වාහන අංක තහඩු ලක්ෂ 10 ක පමණ ඇනවුමක් විදෙස් රටවලට ලබාදෙනු ලැබේ.
මේ අනුව විදේශයන්ට ඇදීය වසරකට රුපියල් මිලියන 600 ක පමණ මුදලක් මෙරට තුළ ඉතිරි වන බවයි රජය පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.