“මේ වෙලාවෙත් දේශපාලනය කරන්න එපා” රටේ ආර්ථිකය ගැන සබ්‍රිගෙන් සැර කතාවක්!

මේ වනවිට මුදල් අමාත්‍ය අලි ශබ්රි මහ බැංකු අධිපතිවරයා සහ මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ඇමරිකානු සංචාරයක නිරතව සිටින්නේ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල (IMF)  හා ලෝක බැංකුව සමඟ අතිශය තීරණාත්මක සකාච්චා කිහිපයකට සහභාගී වීම සඳහාය.

එහිදී මෙරට ආර්ථිකය වැටී ඇති අසීරු තත්වයෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා IMF හා ලෝක බැංකු ආධාර ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඒ සඳහා පැවති සාකච්චා සාර්ථක මට්ටමේ පවතින බව මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා. ඊයේ පැවති Zoom මාධ්‍ය සාකච්චාවකදී මේ පිළිබඳව අලි ශබ්රි අමාත්‍යවරයා කරුණු පැහැදිලි කළා.

මෙහදී නිවුස් 24 මාධ්‍යවේදියා විසින් ආර්ථික ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් වැරදි අර්ථකතනයක් හා අසත්‍ය මතයක් සමාජගත කරමින් ආර්ථික ගැටලුව දේශපාලනීකරණය කරමින් යොමු කල ප්‍රශ්නයක් සඳහාද මුදල් අමාත්‍යවරයා සෘජු පිළිතුරක් ලබා දුන්නේ මේ අකාරයෙන්…

Leave a Reply

Your email address will not be published.