මේ අර්බුද අවසන් වනතුරු මම ආයෙත් පාර්ලිමේන්තු එන්නේ නැහැ!

තමා මේ අර්බුදය අවසන් වනතුරු මේ සභාවට නොපැමිණ බව බදුලු දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද(08) පැවසීය.

ඔහු මෙසේ පැවසුවේ සභාවේ කටයුතු ආරම්භයේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.