මෙරට ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන 5ක දැවැන්ත අලාභයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම රාජ්‍ය ව්‍යවසාය 5 මේ වසරේ මුල් මාස 4 තුළදී රුපියල් බිලියන 931ක අලාභයක් වාර්තා කර ඇති බව Economy Next ආර්ථික වෙබ් අඩවිය පවසයි.

ස්ථාවර අගයක රඳවාගෙන තිබූ විනිමය අනුපාතය නම්‍යශීලී කිරීමට සිදුවීම නිසා ඇතිවූ විනිමය වෙනස, මෙම අලාභයන්ට ප්‍රධානතම හේතුව වී ඇති බවද එම වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබේ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව, ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගම මේ වසරේ පළමු මාස 4 තුළදී රුපියල් බිලියන 931ක අලාභයක් වාර්තා කර ඇති බව එලෙස Economy Next ආර්ථික වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර ඇත.

විනිමය අනුපාතය ස්ථාවර අගයක පවත්වාගැනීම තුළ රුපියලට එල්ල වූ පීඩනය මත මේ වසරේ මාර්තු මාසයේදී විනිමය අනුපාතය නම්‍යශීලී කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියකට යොමුවීමට මහ බැංකුව කටයුතු කළේය.

එහිදී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් බිලියන 541ක විනිමය අලාභයක් සිදුවී ඇති අතර එම සංස්ථාව වසරේ පළමු මාස 4 තුළ ලබා ඇති සමස්ත අලාභය රුපියල් බිලියන 628කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.