මෙගාවොට් 100ක සූර්යබල උත්පාදනයට නැගෙනහිර පළාත් සභාව වැඩ අරඹයි!

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 120ක ආයෝජනයක් යටතේ මෙගාවොට් 100ක සූර්ය බලශක්ති උත්පාදනයක් ජාතික විදුබල පද්ධතියට එක් කිරීම සඳහා වූ ගිවිසුම් 02ක් අත්සන් තැබීමට නැගෙනහිර පළාත් සභාව කටයුතු කර තිබේ.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ සංකල්පය යටතේ ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී අද (28දා) මෙම ගිවිසුම්ගත වීම් සිදුව ඇති අතර, එහිදී පළාත් සභාව වෙනුවෙන් පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් තුසිත පී. වනිගසිංහ මහතා සහ KapitalCrop International (pvt) Ltd සහ Orb Touch CC (pvt) Ltd යන ආයතන වෙනුවෙන් එහි නිලධාරීන්ද සහභාගි වී ඇත.

මෙම ගිවිසුම්වලට අනුව පළාත් සභාව සතු පාසල් 279ක් හැර සෙසු පාසල් සියල්ලෙහිම වහලවල් සහ පළාත් සභාව සතු සියලු රජයේ ගොඩනැගිලිවල වහලවල් ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිතකෙරෙන බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පැවසීය.

එම කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේ අදාළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන ලාභයෙන් 20෴ක් රජයට අයවන සේ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

මේ අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිත කෙරෙන එහෙත් අබලන් තත්ත්වයේ පවතින පාසල්වල සහ රෝහල්වල වහලවල් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමද මෙහිදී සිදු කෙරේ.ඊට අමතරව ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිත කෙරෙන පාසල්වලට අවශ්‍ය විදුලිබල පහසුකම්ද නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.