මුහුඳු මහා විහාරය කූරගල රජමහා විහාරය නව පූජා භූමි ලෙස ගැසට් කරයි!

නව පූජා භූමි 03ක් ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

අම්පාර පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරය, හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරය, සහ කූරගල රජමහා විහාරය එලෙස ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනයට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අත්සන් තබා ඇති අතර ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තුමේන්තුව මඟින් එම පුජා භූමි 03 ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මේ වනවිට මෙරට පුජා භූමි 78ක් ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ අතර පූජා භූමි සංවර්ධනය කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙලක්ද ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව අනුරාධපුර, කතරගම, පොළොන්නරුව සොළොස්මස්ථාන රජමහා විහාරය, මඩු දේවස්ථානය, මුහුදු මහා විහාරය, අම්පාර දීඝවාපිය, මාතලේ අලු විහාරය ඇතුළු පූජා භූමි රැසක සංවර්ධන සැලැසුම් දැනටමත් සකස් කර ඇති බව ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පැවසුවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.