මුලු පක්ෂයම එකතු කරගෙන සජිත් ජනතාව අමතයි! (VIDEO)

මේ වනවිට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් මාධ්‍ය හමුවක් සංවිධාන කොට ඇත.

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ මෙම මාධ්‍ය හමුව පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.