මුල් මාස පහේ 105,821ක් රැකියාවලට රට ගිහින්!

මේ වසරේ මුල් මාස පහ තුළ ස්වයං මාර්ගයෙන් හා බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන මාර්ගයෙන් විදේශ රැකියා සඳහා පුද්ගලයන් 105,821 දෙනකු පිටත්ව ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරයි. එය පසුගිය 2021 වසරේ මුල් මාස පහට සාපෙක්ෂව සියයට 286 කින් ඉහළ යෑමකි. කාර්යාංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ දත්ත වාර්තාවලට අනුව 2021 මුල් මාස 5 තුළ 27360 දෙනකු රැකියා සඳහා පිටව ගොස් ඇති අතර එය මේ වසරේ 78461 කින් ඉහළයෑමක් බවද සඳහන් කරයි.

මේ වසරේ මුල් මාස 5 තුළ මේ වන තෙක් ස්වයං මාර්ගයෙන් (විදේශ රැකියා නියෝජිත මාර්ගයෙන් තොරව) රැකියා සඳහා විදේශගත වී ඇති ප්‍රමාණය 67156කි. ඉන් පිරිමි ශ්‍රමිකයෝ 30040ක් හා කාන්තාවෝ 17121ක් ඇතුළත් වෙති. එසේම මේ වසරේ මේ වනතෙක් බලපත්‍රලාභි විදේශ රැකියා නියොජිතායතන මාර්ගයෙන් කාන්තාවන් 25224ක් හා පිරිමි පුද්ගලයන් 13441ක් රැකියා සඳහා විදේශගත වී ඇති අතර එහි සමස්ත අගය 38665ක් ලෙස පෙන්නුම් කරයි. ඒ අනුව සමස්ත ප්‍රමාණය 105821කි.

ස්වයං මාර්ගයෙන් වැඩිම පිරිසක් රැකියා සඳහා විදේශ ගතවී ඇත්තේ කටාර් රාජ්‍යයට වන අතර එම ප්‍රමාණය 19133කි. කුවේට් රාජ්‍යයට 1270ක් ද එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයට 11000ක් හා දකුණු කොරියාවට 1754 දෙනකු රැකියා සඳහා පිටව ගොස් ඇත.

අනුර ප්‍රේමලාල්

Leave a Reply

Your email address will not be published.