මිරිහාන විරෝධයෙන් සිදු වූ පාඩුව මෙන්න!

මිරිහාන ඇතිවූ කලහාකාරී  සිද්ධියෙන් මේ වනවිට තක්සේරු  කර ඇති දේපලවල හානිය මිලියන 39කට ආසන්න  බව ජේෂ්ඨ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ පවසයි.

දැනට සිදුකර ඇති විමර්ශනවලදී  ඒ බව තහවුරු වී ඇතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.