මිරිහානේ කළහකාරීන්ට ජනතා නීතිඥයන්ගේ සහාය!

මිරිහාන විරෝධතාවයේදි පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් 45 දෙනා වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන අධිකරණමය කටයුතුවලදී නීතිඥය සහය ලබා දීමට ජනතා නීතිඥයෝ සංවිධානය තීරණය කර තිබේ.

එහි කැදවුම්කරු සේනක පෙරේරා මහතා කියා සිටියේ සමාජීය ගැටලු පිළිබද විරෝධතා සංවිධානය කරන පුද්ගලයන් අගතියට පත් කිරිම අනුමත නොකරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.