“මෑණියෝ වෙනයි මම වෙනයි” ඥානා අක්කා සන්ඩේ ටයිම්ස් වෙත කතා කරයි!

ඥානා අක්කා සන්ඩේ ටයිම්ස් හි කුමුදිනී හෙට්ටිආරච්චි සමඟ විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් තමා දේශපාලන බලතල භාවිතා කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර මැයි 9 දා මැරයන් තම නිවසට පහර දීමෙන් පසු තමාගේ දහඩිය, මහන්සිය සහ කඳුළු වලින් ගොඩනගා ගත් සියල්ල දැන් විනාශ වී ඇති බව පවසයි.

එම සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී අදහස් දැක්වූ ඥානා අක්කා රට පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට උපදෙස් දීම සිදු නොකළ බවටද ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඥානා ජයසුරිය මහත්මිය සන්ඩේ ටයිම්ස් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්චාවේ සම්පුර්ණ වාර්තාව පහත යොමුව ඔස්සේ කියවන්න…https://www.sundaytimes.lk/220522/news/i-have-not-benefitted-from-political-connections-483472.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.