මහජන හදිසි අවස්ථා තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙයි !

රට තුළ මහජන හදිසි අවස්ථා තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එය ඊයේ (1) සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි නිකුත් කර ඇත.

මහජන ආරක්ෂාව සහ රටේ යහපැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරීම සඳහාත් ජන ජීවිතයට අත්‍යාවශ්‍ය සැපයුම් හා සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහාත් ජනාධිපතිවරයා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම ගැසට් නිවේදනය පහත දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.