මගේ ගේ කෝටි 800ක් කියන කතාව බොරු – මෛත්‍රී දැන් කියන කතාව!

තමා පදිංචිව සිටින කොළඹ නිවෙස රුපියල් කෝටි 800 ක් බවට පවසමින් ඇතැම් විරුද්ධ පාක්ෂිකයන් මඩ ගැසීම ගැන කනගාටුවන බව  හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පැවැසීය.

මෙසේ කටයුතු කරන්නේ චරිතය ඝාතනය කිරීමට බවද  ඔහු කීවේය.

රුපියල් කෝටි 800 ක් වටිනා නිවෙසක් ශ්‍රී ලංකාවේ  නැති  බවත් මෙම නිවෙස තමාට ලබාදීමට  එවකට කැබිනට් මණ්ඩලය  අනුමැතිය ලබාදුන් බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා කීවේය.

අවුරුද්දෙන් පසුව තමා මෙම නිවෙසෙන්  පිටව යන බව  මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ‍ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.