භාණ්ඩාගාරයට කෝටි 140ක පොල්ලක්!

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව පසුගිය වර්ෂයේදී රුපියල් කෝටි 150 කට ආසන්න ලාභයක් උපයා ඇතත් ඉන් රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට යොමු කර ඇත්තේ රුපියල් කෝටි දහයක් පමණක් බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී ( කෝප් කමිටුව ) තොරතුරු අනාවරණයවී ඇත.

රාජ්‍ය ආයතන උපයන ආදායම් නිසි පරිදි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට එවීමට ඒවායේ ප්‍රධානීන් වගබලා ගත යුතු බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පැවසීය.

සභාපතිවරයා මෙසේ පැවසුවේ රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා වූ විගණකාධිපති වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම සහ කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පසුගිය 22 වැනිදා පැවැත්වුණු සාකච්ඡාවේදීය.

එම සංස්ථාවේ ප්‍රධානීහු මෙම සාකච්ඡාවට කැඳවනු ලැබ සිටියහ.

සංස්ථාවේ සභාපතිවරියගේ සහයට උපදේශකවරුන් දෙදෙනකු හා රියදුරුවරයකු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමතිය සහිතව පමණක් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද කෝප් කමිටුවේ විශේෂ අවධානය යොමුවිය.

එසේ බඳවා ගත් උපදේශකවරයකුට දිනකට රුපියල් 2,850 බැගින් වූ දීමනාවක් 2019 පෙබරවාරි 12 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 03 දක්වා කාලය සඳහා ගෙවීම් කර තිබූ බව කෝප් කමිටුවේදී තොරතුරු අනාවරණයවී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.