බැංකු වලට වැඩියෙන් ඩොලර් ගත්තොත් වැඩ වරදියි!

මුදල් හුවමාරු කරන්නන්, බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් ලබා දෙන විනිමය අනුපාතවලට වඩා ඉහළ අනුපාතයන්ට විදේශ මුදල් ගණුදෙනු සිදු කරන්නේ නම් ඔවුන්ගේ බලපත්‍ර අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට ක්‍රියාකරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

සියළුම මුදල් හුවමාරු කරන්නන් විසින් සිය ගණුදෙනුකරුවන් වෙත බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් ලබාදෙන විනිමය අනුපාතවලට වඩා ඉහළ විනිමය අනුපාතයන් ලබාදීම 2017 ඇංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතෙහි ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව තහනම් කර ඇති බවයි මහ බැංකුව පෙන්වා දෙන්නේ.

එලෙස යම් මුදල් හුවමාරු කරන්නෙකු ගණුදෙනුවකදී ඉහළ විනිමය අනුපාත ලබා දෙන ඕනෑම අවස්ථාවක විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දැනුම් දෙන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද නිවේදනයනක් නිකුත් කරමින් ලංකා මහ බැංකුව සදහන් කළා.

එම තොරතුරු 0112 398523, 0112 2398827, 0112 2477375, 0112 398568 යන දුකථන අංක මගින් දැනුම්දිය හැකි බවයි මහ බැංකුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් දැක්වෙන්නේ.

මේ අතර නෙත් එෆ් එම් බැලුම්ගල වැඩසටහනෙන් අද අනාවරණ කෙරෙන්නේ උණ්ඩියල් හා වෙනත් ක්‍රම හරහා විදේශ විනිමය හුවමාරු කිරීමේ දී සිදුවන වංචා සහ එමගින් මෙරට ආර්ථිකයට එල්ලවන අහිතකර බලපෑම් පිළිබදවයි. ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් අනතුරුව එම වැඩසටහන සජීවීව ප්‍රචාරය කෙරෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.