“බයික් 1000යි-ත්‍රීවීල් 1500යි-කාර් වෑන් 5000යි” අද ඉඳන් තෙල් ගහන්නෙ මෙහෙමයි!

අද දහවල් 1.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට මෝටර රථය, කාර් සහ වෑන් රථ රු. 5000, ත්‍රිරෝද රථයකට රු.1500 සහ යතුරුපදියකට රු. 1000ක් ලෙස මින් ඉදිරියට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම කෙරේ

වාණිජ කටයුතු සඳහා යොදා ගනු ලබන වාහන සඳහා මෙම සීමාව බලනොපැවැත්වෙන බවයි සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ. ඒ අනුව ට්‍රැක්ටර් බස් ලොරි රථ ආදී රථ වාහන සඳහා මෙම සීමාව අදාළ නොවන අතර ඉන්ධන පෝලිම් අවසන් කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි කියවෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.