බදු නිසා ඩබල් වෙන ෆෝන් මිල!

තෙල් ගෑස් ගැටළුව තවමත් පවතිද්දී රජය ඊයේ සිට පැනවූ බදු නිසා භාණ්ඩ රැසක මිලත් වැඩිවී තිබෙනවා.

කොවිඩ් වසංගතයත් සමග ආහාර, ඖෂධ ,ඉන්ධන මෙන්ම සනිවේදන උපකරණත් මෙරට ජන ජිවිතයේ ප්‍රමුඛ මෙවලම බවට පත්වුනා .

මුදල් අමාත්‍යංශය ඊයේ ප්‍රකාෂ කල ආකාරයට භාණ්ඩ රැසක් මත පනවා ඇති තීරු ගාස්තු මත අධි භාරයක් පැනවීමටත් ඊට අමතරව එකතු කල අගය මත බද්ද හෙවත් වට බද්දද 4%කින් වැඩි කිරීමටත් පියවර ගෙන තිබුනා.

මෙම වැඩි වීම නිසා ස්මාට් ජංගම දුරකථන වලට වන බලපෑම ගැන ව්‍යාපාරිකයන් පවසන්නේ මෙම බද්ද නිසා සාමාන්‍ය ස්මාට් ජංගම දුරකථනයක මිල 80,000ක් ඉක්මවා වැඩිවීමට මෙම බදු හා අධිභාර පැනවීම හේතුවන බවයි.

ව්‍යාපාරිකයන් පවසා සිටියේ

” කලින්නම් 15,000 කට 20,000 කට විතර හොද ස්මාට් ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් වුනා. දැන් සාමානයෙන් 55,000කට 60,000කට වගේ තම අඩුම මිලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.”

” තව ඉස්සරහට ෆෝන් එකක අඩුම මිල ලක්ෂය කිට්ටු වෙන්න යනවා.”

තවද ඔවුන් පවසා සිටියේ ෆෝන් කවර වැනි අමතර උපාංග වල මිලද වැඩිවිය හැකි බවයි.

මේ අතර සනිවේදන උපකරණ වලට අමතරව සේවා ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අයකරන විදුලි සංදේශ බද්දද 11.25% සිට 15%දක්වා වැඩිකර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.