පෝලිම්වල ඉන්න ජනතාව ගැන දුකයි – ඉල්ලා අස්වීමෙන් ඵලක් නැහැ!

ජනතාව පෝලිමේ සිටිනු දකින විට තමන්ට මහත් දුකක් දැනෙන බව වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
තමන්ට තවමත් ගමට යෑමේ හැකියාව ඇති නමුත් ජනතාව පෝලිම්වල සිටීම දුකක් ගෙන දෙන්නක් බව ද හෙතෙම සඳහන් කරයි.
පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් හමුවේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් ඵලක් නැති බවත් අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් බවත් හෙතෙම පවසයි.

ඉන්ධන සහ ගෑස් පෝලිම්වල සිටින ජනතාව ආණ්ඩුවට තදින් දොස් පැවරීම ගැන තමා ඉතා හොඳින් දන්නා නමුත් රජයෙන් ඊට ලබා දෙන උත්තර ප්‍රමාණවත් නැති බව ද හෙතෙම පවසයි.

කොළඹ පැවති උත්සව අවස්ථාව කින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.