පොදු ප්‍රවාහනය ගොඩ දාන්න බන්දුල කරන්න යන වැඩේ!

පොදු ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ උද්ගතව ඇති ගැටලුවලට දිය හැකි විසඳුම් පිළිබඳව විද්වත් වෘත්තිකයන්ගේ යෝජනා ලබා ගන්නා බව ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය අමල් ගුණරත්න ඇතුළු ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විද්වතුන්, ආචාර්ය, මහාචාර්යවරුන් සමග ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති වැඩමුළුවකදී ය.

විද්වතුන් ඉදිරිපත් කළ අදහස් හා යෝජනාවලින් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි යෝජනා ඉදිරි සති දෙක ඇතුළතදී ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ අනුව, දැනට ධාවනය වන දුම්රිය ගමන්වාරවලට අමතරව ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත අමතර දුම්රිය ගමන්වාර 50ක් එක් කිරීමට ත්, දිගුකාලීන යෝජනා පිළිබඳව නැවත වරක් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සහ අනෙකුත් පාර්ශව සමග සාකච්ඡා කර ඉදිරි සැලසුම් සකස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ත් ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරට ත් පවසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.