පොත්ත සුදුයි කියූ ශර්මිලා ධුරයෙන් ඉවතට..! – අලුත් DG කෙනක් පත් වෙයි!

ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරය සඳහා තිලක් ප්‍රේමකාන්ත මහතා පත් කර ඇති අතර මෙතෙක් එම ධුරය දැරූ ශර්මිලා රාජපක්ෂ මහත්මිය ඒ අනුව ධුරයෙන් ඉවත් වෙයි.

ඇය සහ විෂයභාර අමාත්‍යවරුන් අතර කලක් තිස්සේ දැඩි මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් ඇතිව තිබුණු අතර ඇය මාධ්‍ය හමුවේද මේ බව අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රකාශ කළේය.

කෙසේ නමුත් තිලක් ප්‍රේමකාන්ත මහතා අද (31) දින සිට එම ධුරයේ වැඩ භාර ගන්නා බව වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.