පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ගැන අලුත් බලාපොරොත්තුව!

පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් රැගත් නෞකා 3ක් ඉදිරියේදී මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බව ලංකා IOC සමාගම පවසයි.

එම සමාගම සඳහන් කළේ, ඒ අනුව එක් නෞකාවක් ජූලි 13 සිට 14 දක්වා අතරතුර මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බව ය.

එමෙන් ම දෙවන ඉන්ධන නෞකාව ජූලි 28 හෝ 31 වන දා ද තෙවන ඉන්ධන නෞකාව අගෝස්තු 10 හෝ 15 වන දා ද දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව එම සමාගම වැඩිදුරට ත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.